Fairphone 2 Android-uppdateras mer än fem år senare