Användarvillkor

Användarvillkor

Forum- och kommentarsregler

I forum och kommentarerna på Surfa innehåller inlägg som postas direkt av användarna utan att Surfa i normalfallet granskar dessa i förväg. För att detta ska fungera krävs att de som gör inlägg håller sig inom vissa ramar och regler. I första hand gäller svensk lagstiftning. I samband med registrering av medlemskap och när du postar ett inlägg förbinder du dig att följa svensk lagstiftning och även att följa villkoren nedan. Surfa förbehåller sig rätten att förändra forumregler/användaravtal vid behov. I samband med att uppdaterade forumregler/användaravtal publiceras kan du komma att uppmanas att godkänna dessa på nytt. Du bör läsa igenom forumreglerna/användaravtalet regelbundet. Om du inte accepterar forumreglerna/användaravtalet ska du inte använda forumet/kommentarerna och begära att få ditt konto avslutat genom att kontakta oss.

 

Trivsel

Surfas forum och kommentarer ska vara en plats för debatt med en trevlig ton och berikande. Alla ska känna sig välkomna med sin medverkan. Välj därför ord med omsorg. Du får inte posta något störande, stötande, vulgärt, hatiskt, hotande, personangrepp, sexuellt anspelande eller något som kan tänkas bryta mot någon lag.

 

Anmäl olämpligt inlägg

Om du upplever att ett inlägg strider mot reglerna kan du anmäla inlägget. Lämna även en kommentar om vad du anser vara olämpligt. En grupp av moderatorer tar hand om din anmälan och bedömer lämpliga åtgärder.

 

Hets mot folkgrupp, hatbrott etc

Den som i uttalande eller i annat meddelande som sprids hotar eller uttrycker missaktning för folkgrupp eller annan sådan grupp av personer med anspelning på ras, hudfärg, nationellt eller etniskt ursprung, trosbekännelse eller sexuell läggning kommer att polisanmälas.

 

Intrång i upphovsrätt

Det är enligt svensk lag i regel inte tillåtet att publicera bilder som du inte själv har upphovsrätten till. Se Lag (1960:729) om upphovsrätt till litterära och konstnärliga verk. För att använda en bild i ett inlägg måste du äga rättigheterna till bilden, antingen genom att det är du som är fotografen eller att du har ett skriftligt medgivande från fotografen. Om du publicerar en bild som du inte själv äger är det nödvändigt att i ditt inlägg ange att du har givits tillstånd till publiceringen av upphovsrättshavaren. Om du utelämnar uppgift om tillstånd från upphovsrättsinnehavaren och det bedöms att det inte är din egna bild tas den bort i förebyggande syfte.

 

Innehåll

Du godkänner att Surfa får använda, distribuera, kopiera, ändra, visa upp och publicera dina inlägg och eventuellt tillhörande uppladdningar såsom bilder och andra förekommande bilagor på hela webbplatsen och associerade tjänster samt på sociala medier. Du överlåter utan ersättning rätten för Surfa att, med nedan angivna begränsningar, publicera Användarmaterialet, i elektronisk form. Med rätt att publicera avses rätt att framställa exemplar och för allmänheten tillgängliggöra Användarmaterialet. Genom att posta användarmaterial garanterar du att du har rättigheterna som krävs för att posta det och för att överlåta rättigheterna som beskrivs här.

– Det är inte tillåtet att avslöja innehåll eller förekomsten av personliga meddelanden (PM) för andra på forumet vare sig via PM eller genom att posta inlägg på forumet. Undantag från denna regel medges vid anmälan till moderator ang missbruk av PM.

– Användarmaterial kan komma att tas bort eller modifieras utan förvarning eller meddelande därom ifall det bedöms som inaktuellt eller olämpligt med hänvisning till gällande användaravtal.

 

Lämna inte ut personuppgifter

Diskutera inte enskilda personer (offentliga personer går bra att diskutera), varken namngivna eller beskrivna så att någon förstår vem du menar. Generellt är det olagligt att uppge namn och kontaktuppgifter till andra personer. Se även Surfas integritetspolicy.

 

Dubletter

Det är inte tillåtet att göra dubbletter av inlägg. Det är inte heller tillåtet att registrera fler än ett användarnamn.

 

Avatarer

Din avatar ska följa samma riktlinjer som används för inläggen. Avatar som uppfattas som stötande kan leda till permanent avstängning.
Reklam, annonsering och marknadsföring
Reklam, annonsering och marknadsföring av kommersiella produkter/tjänster är inte tillåtet. Försäljning/Köp av begagnade produkter utförs på anvisad tråd i forumet.

 

Tips, länkar och referenser

Medlemmar får gärna lämna tips och länkar till företag som kan vara till hjälp och intresse för andra medverkande. Tips och länkar måste vara oberoende, dvs den som postar får inte skaffa sig vinning eller ha en främjande anknytning till företaget/produkten/tjänsten/webbplatsen. Tips som inte är relevanta för forumet/kommentarerna får inte postas. Inlägg som syftar till att göra reklam för annan webbplats betraktas som SPAM (se rubriken Reklam, annonsering och marknadsföring ovan). Det är inte tillåtet att vare sig länka till eller tipsa om webbplatser som används för att sprida hat, rasism eller olagligheter.

 

Loggning, moderering och filtrering av ord

Du samtycker till att administratör och moderatorerna har rätt att ta bort, ändra, flytta eller stänga vilka inlägg som helst när som helst utan motivering. Som en medlem går du med på att all information som du skrivit in sparas i databasen. Den informationen kommer inte att distribueras till någon tredje part, förutom rättsväsende om sådant behov skulle uppstå. Administratören eller moderatorerna kan inte hållas ansvariga vid hackningsförsök som kan leda till att data stjäls.

 

Yttrandefrihet

Det är Lag (1998:112) om ansvar för elektroniska anslagstavlor som gäller. De som arbetar med moderering på Surfa har lagstadgad skyldighet att ta bort vissa meddelanden.

 

Skyldighet att ta bort vissa meddelanden

5 § Om en användare sänder in ett meddelande till en elektronisk anslagstavla ska den som tillhandahåller tjänsten ta bort meddelandet från tjänsten eller på annat sätt förhindra vidare spridning av meddelandet, om 1. meddelandets innehåll uppenbart är sådant som avses i bestämmelserna i 16 kap. 5 § brottsbalken om uppvigling, 16 kap. 8 § brottsbalken om hets mot folkgrupp, 16 kap. 10 a § brottsbalken om barnpornografibrott eller 16 kap. 10 c § brottsbalken om olaga våldsskildring, eller 2. det är uppenbart att användaren har gjort intrång i upphovsrätt eller i rättighet som skyddas genom föreskrift i 5 kap. lagen (1960:729) om upphovsrätt till litterära och konstnärliga verk genom att sända in meddelandet.

 

Hantering av personuppgifter

Genom att godkänna avtalet ger du Surfa tillstånd, att till dess du säger upp ditt medlemskap, lagrar följande personuppgifter om dig:

  • IP-nummer
  • Emailadress
  • Användarnamn
  • Avatar
  • Ev. För och Efternamn (om dessa ifylles vid registrering eller senare tillfälle)
  • Krypterade lösenord

Med vänlig hälsning Surfa.se