Efter många år av rättstvister och fyra år av förhandlingar, har Elektronikbranschen och Copyswede nu mötts i ett avtal. De två parterna har kommit överens om förändrade avgifter på mycket elektronik och en ny avgift på mobiltelefoner, som blir 75 kronor på många telefoner.

Upp till 75 kronor per mobil

Copyswede är en organisation som licensierar olika typer av kreativa verk och som är den mottagande parten för den så kallade privatkopieringsersättningen. Ersättningen betalas ut till upphovsrättshavare för att täcka uppfattat förlorade intäkter på grund av laglig privatkopiering. Nu har Copyswede alltså kommit överens med Elektronikbranschen om en avgift för mobiltelefoner. Avgiften har, som väntat, ett tak som ska förhindra enheter med stora lagringsutrymmen att kräva orimligt höga avgifter. Taket hamnar på 75 GB, med en avgift på en krona per gigabyte, vilket alltså kräver den maximala avgiften för många av marknadens modeller.

Överenskommelsen inkluderar bestämmelser för äldre smartphones. De har högre avgifter per gigabyte men har också lägre tak, på 60 kronor. Dessa överenskommelser inkluderar då sannolikt den tvist som Copyswede har haft med Telia om betalningar för iPhone-försäljning. Avgifterna är delvis lägre än vad domstolar tidigare har fastställt, då nivån tidigare varit tre kronor per gigabyte.

Spotify offline är privatkopiering

Tidigare domstolsbeslut har konstaterat att även offline-lägen i betalda premium-tjänster, så som Spotify, omfattas av den nuvarande lagstiftningen. Argumenten från domstolen har varit att privatkopiering sker när filer laddas ner och lagras på användares telefoner. Detta ses som kopior av verket och ska därför ingå i ersättningen. Lagstiftningen är dock gammal och regeringen är intresserad av att förändra den. Sedan slutet av augusti pågår en utredning för att ta fram ny lagstiftning för systemet. Utredningen ska leda till ny lagstiftning och kan inte avskaffa systemet helt då det krävs av EU-lag.

Dagens avtal kommenteras av Elektronikbranschen:

– Det är bra att avtalet nu är i hamn så att alla i branschen vet vad som gäller. För konsumenten innebär dock detta att priserna kommer att gå upp, säger Klas Elm VD på ElektronikBranschen.

Det ska noteras att alla avgifter inte kommer att gå upp. Avgiften sänks till exempel från 40 kronor till 30 kronor för interna hårddiskar för datorer. Produkter såsom spelkonsoler får dock en höjning av avgiften från 40 till 75 kronor.

Copyswede är också nöjda med avtalet.

– Det är mycket glädjande att vi nu har ett samförstånd med elektronikbranschen. De här ersättningarna är viktiga för ett långsiktigt, hållbart kulturskapande […], säger Copyswedes vd Mattias Åkerlind.

Källor: Elektronikbranschen, Copyswede, ComputerSweden

På Surfa.se jobbar vi utifrån konsumentjournalistiska principer för att ta reda på sanningen. Vi skriver utförliga artiklar och tester och tummar inte på kvalitet eller opartiskhet. Läs mer om hur vi jobbar för god journalistik här.

LÄMNA ETT SVAR

Please enter your comment!
Please enter your name here