Under de senaste åren har utvecklingen varit tydlig: smartphones har blivit allt svårare att reparera. Kraven på tunna och snygga smartphones har gjort att tillverkare har slutat erbjuda utbytbara batterier och gjort reparationer svåra och dyra. Nu föreslår EU-parlamentet att Europeiska Kommissionen ska skriva nya lagar för att se till att elektronikbranschen blir mer hållbar. Tanken är att produkter så som smartphones ska hålla längre, vara enklare att reparera och att tillverkare ska ta större ansvar för hållbar teknik.

Enklare att reparera

Resolutionen från EU-parlamentet har en lång väg kvar att gå. EU-parlamentet har ingen möjlighet att komma med lagförslag, det är Europeiska Kommissionens uppdrag. EU-parlamentet har ändå röstat igenom en resolution i hopp om att Europeiska Kommissionen kan skriva lagar som baseras på den. I resolutionen finns en stor mängd delförslag som behandlar flera viktiga delar av elektronikbranschen. En av de största punkterna är produkters och tillverkares attityd gentemot reparationer.

EU-parlamentet föreslår bland annat att till exempel smartphonebatterier måste vara utbytbara, om det inte finns någon särskild säkerhetsorsak till att limma fast dem. Det förslås också att alla tillverkare måste tillåta tredjepartsreparatörer att reparera smartphones. Mjukvarulås eller ovanliga skruvar föreslås vara otillåtna för att göra det enkelt för konsumenter eller andra parter att reparera smartphones.

Större ansvar – högre säkerhet

EU-parlamentet sätter dessutom fingret på ett annat problem i branschen. Det förslås att smartphonetillverkare ska ha ett större och mer långtgående ansvar för sina produkter. Tillverkare skulle till exempel kunna vara tvingade att uppdatera smartphones med säkerhetsuppdateringar för att hålla konsumenter säkra under en längre tid.

EU-parlamentet föreslår inte bara nya lagar som sätter högre krav på tillverkare. Parlamentet öppnar också dörren för att medlemsländer ska kunna komma på egna sätt att uppmuntra mer hållbar design. Ett EU-brett system för att uppmuntra tillverkare skulle kunna vara en frivillig klassificering av smartphones baserat på deras hållbarhet och enkelhet att repareras. Tillverkare skulle kunna använda klassificeringen för att berätta för konsumenter hur hållbara deras smartphones är.

Klassificering för hållbar teknik
Framtidens smartphones kan komma med en klasificering som berättar om deras hållbarhet. Det kan kanske bli något i stil med den energiklassificeringen som finns för andra typer av produkter i dag.

Bred resolution

Resolutionen från EU-parlamentet är omfattande. Den innehåll 40 separata punkter som är tänkta att gynna hållbar teknik. I grunden handlar det alltså om att sätta nya krav på och uppmuntra hållbar design, göra det enklare för konsumenter att reparera smartphones och göra det enklare och mer gynnsamt för konsumenter att söka sig till hållbara produkter.

Resolutionen är alltså inte ett lagförslag. Den röstades dock igenom med en stor majoritet i parlamentet, 662 röster för och 32 röster emot. Det sätter press på Europeiska Kommissionen att agera. Om eller när ett lagförslag kan tänkas tas fram är dock oklart i nuläget.

Källa: EU-parlamentet via IT-World

På Surfa.se jobbar vi utifrån konsumentjournalistiska principer för att ta reda på sanningen. Vi skriver utförliga artiklar och tester och tummar inte på kvalitet eller opartiskhet. Läs mer om hur vi jobbar för god journalistik här.
Joel är chefredaktör på Surfa och smartphoneexpert med många års erfarenhet av konsumentjournalistik. Epost: joel@surfa.se.

LÄMNA ETT SVAR

Please enter your comment!
Please enter your name here

4 + fjorton =