Europeiska kommissionen bekräftade i dag i ett pressmeddelande att de, tillsammans med svenska Konkurrensverket, har gjort en räd hos alla stora svenska teleoperatörer. Räden har genomförts eftersom det finns misstankar om att svenska teleoperatörer kan ha gjort sig skyldiga till kartellverksamhet och/eller att de har missbrukat sina dominanta positioner på den svenska telemarknaden för att hindra eventuella konkurrenter.

Räd under morgonen

Räden ska alltså ha genomförts under morgonen på huvudkontoren för Telia, Telenor, Tre och Tele2. Syftet var att hämta in information som skulle hjälpa Europeiska kommissionen att styrka eller avfärda misstankarna. Misstankarna handlar främst om att de svenska teleoperatörerna kan ha agerat på ett sätt som kan ha hindrat andra företag från att etablera sig eller konkurrera på telemarknaden i Sverige. EU misstänker att teleoperatörerna kan ha brutit mot artikel 101 och 102 av Fördraget om Europeiska unionens funktionssätt, även känd som Romfördragen.

Bara misstankar

I nuläget finns det ont om information kring Europeiska Kommissionens misstankar. Alla fyra stora teleoperatörer har alltså bekräftat att de har blivit besökta av Europeiska kommissionen och av Konkurrensverket. Ingen teleoperatör är dock villig att säga något mer om räderna.

Det är viktigt att poängtera att räden mot de svenska teleoperatörerna är ett av Europeiska kommissionens första steg i sin utredning. Tanken med räden är att samla in information som kan styrka eller avslå misstankarna mot teleoperatörerna. Det betyder att inga misstankar har blivit bekräftade och att ingen svensk teleoperatör har blivit dömd för något. Europeiska kommissionen har inte bekräftat hur lång tid de förväntar sig att utredningen kommer att ta. Liknande utredningar av andra stora företag har tidigare tagit upp till flera år att färdigställa.

Surfa kommer att följa utvecklingarna kring Europeiska kommissionens utredning framöver.

Källor: Europeiska Kommissionen, Telenor, Tre, Tele2, Telia

Bild: Leandro Neumann Ciuffo

På Surfa.se jobbar vi utifrån konsumentjournalistiska principer för att ta reda på sanningen. Vi skriver utförliga artiklar och tester och tummar inte på kvalitet eller opartiskhet. Läs mer om hur vi jobbar för god journalistik här.
Joel är chefredaktör på Surfa och smartphoneexpert med många års erfarenhet av konsumentjournalistik. Epost: joel@surfa.se.

LÄMNA ETT SVAR

Please enter your comment!
Please enter your name here

4 × 1 =