Allt eftersom 5G-nätverk har börjat byggas ut internationellt och i Sverige, har det dykt upp spekulationer kring teknikens hälsoeffekter. Påståenden om att teknikens höga frekvenser och krav på större antal sändare kan skada människor har cirkulerat. Även om radiostrålning inte är helt ofarligt finns det dock inte så mycket att oroa sig över som vissa påstår.

Ny teknik med nya mål

5G är en ny telekomstandard som kombinerar förbättringar i protokoll-, antenn- och frekvensteknik för att höja hastigheter, minska svarstider, förbättra pålitlighet och utöka kapacitet i telekomnätverk. Tanken är att 5G ska kunna användas i fler applikationer och av fler typer av produkter än tidigare. Uppkopplade bilar ska kunna kommunicera med varandra och med centrala system för framtida förarassisterade och självkörande bilar. Sensorer som övervakar viktig infrastruktur ska slippa fysiska anslutningar och ska kunna drivas billigare och med minimala energikrav. Målsättningarna för tekniken är stora. För att göra dem möjliga krävs inte bara justeringar av den existerande telekomtekniken utan också helt ny kommunikationsteknik. Ett sätt som 5G skiljer sig från tidigare tekniker så som 3G och 4G är i vilka frekvenser som den använder.

Nokia visar en bild av ett uppkopplat samhälle i sin marknadsföring av 5G.

Det finns främst två typer av 5G som fungerar inom två olika frekvensområden. Frequency range 1, FR1, har frekvenser under 7,1 GHz och Frequency range 2, FR2, har frekvenser över 24 GHz. Det lägre frekvensområdet täcker främst frekvenser som redan har använts av olika kommunikationstekniker i flera årtionden. Det övre frekvensområdet är nytt och används eftersom de högre frekvenserna kan leverera mer data på kortare tid och därmed användas för att erbjuda bättre uppkopplingar.

Är 5G farligt med nya frekvenser?

Det är främst dessa högre frekvenser som har ifrågasatts som potentiellt farliga. Vissa skeptiker refererar till exempel till forskning som visar att hjärnmassa absorberar betydligt mer energi när frekvensen på en radiosändning ökar. En återkommande forskningsrapporten från den väl respekterade fysikerna Bill P. Curry visar just detta. Ett diagram som inkluderas i en av Currys forskningsrapporter från år 2000 visar tydligt på sambandet mellan frekvens och absorption av energi i hjärnan. Det finns dock ett stort hål i logiken bakom diagrammet. Diagrammet lägger ingen vikt vid faktumet att människors hjärnor inte sitter på utsidan av kroppen. Elektromagnetisk strålning förlorar nämligen sin möjlighet att strålas genom objekt när frekvensen ökar. Redan vid 10 GHz kan inte elektromagnetisk strålning ta sig genom mer än 3,43 mm vävnad. Vid frekvenser över 24 GHz, som används av 5G-teknik, blockeras strålningen redan av huden.

Diagrammet från Bill P. Currys rapport.

Den största kända risken för skada från elektromagnetisk strålning är från uppvärmning av vävnader. Elektromagnetisk strålning kan värma upp människokroppar. Strålning med en frekvens på 2,45 GHz används till exempel av mikrovågsugnar för att värma upp mat. Den relativt höga mängd strålning som används i mikrovågsugnar är farlig för människor eftersom den kan värma upp organ till den grad att de kan ta permanent skada. Även mer lågintensiv elektromagnetisk strålning kan ha en sådan uppvärmande effekt. Alla CE-märkta smartphones måste dock understiga en gräns på 2 W/kg strålning. Det är en gräns som ligger 50 gånger lägre än vad som anses vara säkert för en människa. De flesta smartphones har SAR-värden på runt 1 W/kg. Det är en så låg mängd energi att människokroppen kan kyla de potentiellt uppvärmda kroppsdelarna med sin normala blodcirkulation. Detta är särskilt sant för interna organ som har relativt stor blodcirkulation.

Master närmare människor

Ett orosmoln kring 5G är faktumet att de högre frekvenserna inte kan ta sig genom objekt och att det kräver att 5G-nät byggs med många fler master. Dessa master behöver dessutom vara placerade närmar människor, på grund av den bristande räckvidden. Master kan mycket riktigt vara relativt skadliga i jämförelse med telefoner men endast om de är placerade på samma avstånd. Den exponentiella strålningsminskning som sker när avståndet till en sändare ökar, gör att även relativt små avstånd gör master ofarliga.

Nedan visas en bild från Strålsäkerhetssmyndigheten där en mast är placerad på ett hustak, riktad rakt in mot ett lägenhetshus i Stockholm. Med en mätare på balkongen kunde en strålning på 1,7 procent av referensvärdet uppmätas. Strålningen i detta fallet ska alltså ha varit runt 58 gånger högre för att nå referensvärdet. Detta referensvärde kan givetvis överstigas med en extremt nära placering som helt saknar skydd. Antenner som är placerade på ett sätt så att de överstiger referensvärdet är därför olagliga enligt miljöbalken. Referensvärdet anses dessutom ha en mycket stor säkerhetsmarginal.

En telemast syns på taket av ett bostadshus, riktad mot ett annat lägenhetshus på andra sidan gatan där mätningen gjordes på balkongen. Foto: Strålsäkerhetsmyndigheten

Det finns fortfarande relativt lite forskning kring användning av så högfrekventa radiosignaler som 5G delvis kommer att använda. Det betyder att det kan finnas hälsorisker som inte upptäckts än. Oupptäckta risker finns potentiellt också med mer lågfrekventa signaler men efter årtionden av forskning kring mobilanvändning har inga sådana risker kunnat fastslås än. I nuläget finns det inga kända direkta hälsorisker med 5G, oberoende på frekvens, så länge tekniken används inom sina tillåtna gränser.

Källor: Cornell University, NYTimes, Strålsäkerhetsmyndigheten

På Surfa.se jobbar vi utifrån konsumentjournalistiska principer för att ta reda på sanningen. Vi skriver utförliga artiklar och tester och tummar inte på kvalitet eller opartiskhet. Läs mer om hur vi jobbar för god journalistik här.

4 KOMMENTARER

 1. De senaste årens forskning visar ju dock ett tydligt samband mellan mobilanvändning och cancer. Tex en forskningssammanställning över amerikansk cancerstatistik som täcker 97% av dess befolkning över drygt 10 år av 2000-talet. En svensk sammanställning visar exakt samma sak.
  Internationella experter inom cancerforskning vill att man ska höja WHOs riskklassning för mikrovågsstrålning (dvs allt från 2G till 5G, Wi-Fi, Bluetooth etc) från den näst högsta till den högsta. Samma som bland annat asbest!

  Det är visat att cellväggarna hos växter spricker efter att ha utsatts för strålning från mobil i viloläge, dvs utan aktiv användning.

  Enligt Europarådets resolution 1815 från 2011 ska all utrustning som sänder mikrovågsstrålning förses med varningstexter, medlemsländer informera sina befolkningar om riskerna, minska riskerna för befolkningen, särskilt för barnen, gränsvärden för mikrovågsstrålning sänkas drastiskt, osv i många beslutspunkter. Cypern och Frankrike har redan förbjudit Wi-Fi i delar av skolan. Italien är också på väg med åtgärder. I Sverige gör vi tvärtom och inför obligatorisk användning av plattor tom i förskolorna.

  Det finns även gott om forskning som visar på samband mellan mikrovågsstrålning och mentala förändringar, så som huvudvärk, depression, sömnsvårigheter etc, osv. Det är också visat att den kraftiga ökningen av just dessa och liknande problem sammanföll med när befolkningen i stort började massanvända mobiltelefoner när smartphones kom.

  Det går att fortsätta hur länge som helst…men det kanske kan räcka så här. Antingen är man intresserad av att läsa och ta till sig faktisk forksning av de riktiga experterna, vars forskning inte är finansierad av telekomindustrin, eller så är man inte det. Fakta förändras som bekant inte oavsett vilket.

 2. Strålsäkerhetsmyndighetens (SSM) referensvärde, t ex 10 Watt/m2 för 3G, har inget med hälsorisker att göra, det är endast en gräns med 50 ggr marginal för att vi inte ska koka av strålningen, inget annat. Men strålningen orsakar biologisk påverkan på allt levande, detta finns inte medräknat i SSM:s referensvärde. (Vi får inte glömma att ICNIRP, som bestämt dessa referensvärden, till största delen består av forskare med anknytning till industrin).

  På balkongen eller i lägenheten där SSM har gjort mätningar (bilden ovan) skulle jag aldrig vilja bo, omräknat till täthet i mikrowatt per kvadratmeter är det alltså 420 000 µW/m2.

  Enligt Bioinitiativ Report 2012 så har forskningen funnit att skaderisker är stora i täthetsområdet från ca 30 µW/m2 och uppåt. Det sker påvisbara negativa cellförändringar från denna nivå, men skulle man ta hänsyn till negativ biologisk påverkan så måste stora delar av den trådlösa tekniken skrotas. Det är för mycket pengar i denna bransch för att man ska ta hänsyn till skaderisker, därav lurar man folket med dessa ”referensvärden”!

  • Hur kommer man fram till gränsvärdet ?att det är okej för kroppen, baby kraniet är känsligt, vem väljer var master ska stå, vem vet att det är ofarligt. Vi fick en bredvid huset. Den känns.
   Miljöhot om något känner jag. När man sitter på ett tåg och 98% av resenärerna , på ett fullt tåg sitter med mobiler datorer Wifi. Jag personligen kokar och mår illa . Vad har man för värde då? Jag får Yrsel och vill bara bort. Gjorde detta igår mot min vilja.
   Förstärkt Wifi har folk och vad utsätts man för då? Förstår mycket väl att depprision ökar bland yngre, alla åldrar. Detta leder i värsta fall till andra tråkiga val. Kom inte och säg att det är ofarligt.
   Mitt ansikte bränner ofta efter dagens arbete vid data skärmar och teknik för snabba kassor. Fingeravtryck som lösenord pirrar i fingret. Vad har man för val. Trådlöst suger tag i hjärnan direkt.
   Fiber borde va fritt för alla.
   5G ett modernt sätt att sänka medellivslängden och öka demens, Adhd,konstiga Sjukdomar som går under samma namn Ångest då läkare inte hinner med att nytt sker i våra kroppar.
   Jag har opererar bort fläckar m.m. min mor halva ansiktet.
   Vi har vatten i kroppen teknik påverkar dessa atomer. Vi har metaller i blodet. …påverkas dom av Magnet fält?… .
   Vill hitta någon som kan mäta i hus och på arbetsplats, miljö och säkerhet innefattar väl även denna teknik.
   Många tankar har man idag….
   Ac

 3. Hej Joel! Vill bara lämna ett litet boktips. Har precis läst ”The invisible Rainbow” av författaren Arthur Firstenberg. Om ni teknikälskare lärde av 200-300 år av beprövad erfarenhet och de sista hundra årens studier så vore det ju trevligt, innan ni känner er manade att bestråla allt liv på jorden med något som man aldrig bevisat är ofarligt.

  https://www.amazon.com/s?k=9780692683019&i=stripbooks&linkCode=qs&tag=x_gr_w_bb_sout-20&ref=x_gr_w_bb_sout

LÄMNA ETT SVAR

Please enter your comment!
Please enter your name here