I en dom från Förvaltningsrätten i Stockholm görs det nu klart att Telia har brutit mot europeiska bestämmelser för nätneutralitet. Domen gör det klart att både tjänsten Lyssna och Sociala bryter mot regler kring så kallad trafikstyrning. Orsaken är att operatören låter kunder fortsätta använda utvalda tjänster när andra blockeras efter att surfpotten tagit slut.

Surf utanför surfpotten

Det var under våren 2016 som Telia lanserade två nya frisurferbjudanden riktade mot två olika typer av användande. Tjänsten Sociala gav alla kunder av Mobil Dela och Mobil Komplett fri surf på vissa utvalda sociala medier. Telia Lyssna gav istället fri surf till utvlada musik- och ljudtjänster men tog istället ut en avgift för att de inte skulle räknas mot användarens surfpott.

I december 2016 beslutade Post- och telestyrelsen att Telia bröt mot den så kallade TSM-förordningen som reglerar nätneutralitet inom EU. PTS menade att det inte är tillåtet att låta användare ha tillgång till vissa tjänster medan andra är blockerade. Eftersom Telia låter konsumenter fortsätta surfa på sociala medier och använda musiktjänster som är inkluderade i Lyssna även efter att den månatliga surfpotten har tagit slut, menar PTS att Telia bryter mot förordningen.

Bild från Telias reklam för tjänsten Sociala.

PTS har vid flera tillfällen påpekat att förordningen visserligen inte innehåller något förbud mot så kallad zero-rating, där viss data inte räknas mot användarens surfpott. Det är därför specifikt faktumet att användare kan fortsätta använda vissa tjänster medan andra blockeras som anses problematiskt.

Tråkigt och viktigt

I dagens dom slår förvaltningsrätten fast att den så kallade trafikstyrningsåtgärd som Telia gör i sina tjänster bryter mot EU-förordningen. Den menar att PTS har haft rätt i sitt beslut. Domen från rätten kommer efter att Telia överklagade myndighetens beslut i februari 2017 och den överklagan avslås alltså nu i sin helhet.

Förvaltningsrätten är den lägsta instansen. Domen kan alltså överklagas men Telia har inte bekräftat om de planerar att göra det.

– Vi tycker att det här beslutet är tråkigt för våra kunder men nu måste vi analysera domen för att kunna ta ställning till hur vi ska gå vidare, säger Inger Gunterberg, pressansvarig på Telia, till Surfa.

Post- och telestyrelsen ser beslutet som en vinst och tycker att det är viktigt.

– Det är en efterlängtad dom och vi är glada att förvaltningsrätten har gått på vår linje. Det är ett viktigt tydliggörande i nätneutralitetsfrågan, säger Emma Närvä, chef för enheten för elektroniska kommunikationstjänster på Post- och telestyrelsen, till Surfa.

Förvaltningsrättens dom kan överklagas inom tre veckor från i dag och kan alltså gå vidare till högre instans. Förvaltningsrätten är den första instansen.

På Surfa.se jobbar vi utifrån konsumentjournalistiska principer för att ta reda på sanningen. Vi skriver utförliga artiklar och tester och tummar inte på kvalitet eller opartiskhet. Läs mer om hur vi jobbar för god journalistik här.

LÄMNA ETT SVAR

Please enter your comment!
Please enter your name here

3 × 4 =