Europeiska kommissionen bekräftade i dag fler detaljer kring det planerade paket av åtgärder som kallas Circular Economy Action Plan (CEAP). I planen bekräftas nu att lagstiftning för att garantera så kallad right to repair inom EU är tänkt att föreslås redan nästa år.

”En ny right to repair”

I den nya planen finns en lång rad åtgärder som ska hantera problem relaterade till bland annat plast, bilar, textiler, mat och återvinning. För mobiler nämns EUs tidigare uttalade plan att skapa lagstiftning kring anslutningsstandarder för laddning av elektronik. Detta siktar Kommissionen på att få igenom under 2020 och 2021. Planen bekräftar dessutom ambitioner om att införa både lagstiftning och andra åtgärder för att gynna så kallad right to repair.

Right to repair är ett brett begrepp. Det inkluderar ofta konsumenter och reparatörers rätt att ha rimlig tillgång till komponenter, ritningar och möjligheter att genomföra reparationer av konsumentelektronik. EU har redan liknande lagstiftning för vitvaror men ser nu alltså ut att ha betydligt bredare planer. Tanken är att lagstiftning ska ställa högre krav på tillverkare för att ge konsumenter bättre möjligheter att reparera produkter.

Medier har tidigare rapporterat att dagens plan skulle inkludera uttalade krav på utbytbara batterier. Surfa har tagit del av det läckta dokument som dessa rapporter sägs ha baserats på. Till skillnad från nyhetsrapporter innehöll det läckta dokumentet inga sådana påståenden. Det gör inte heller de dokument som nu har publicerats av kommissionen. Den bekräftade planen talar endast i breda termer om hållbar elektronik. Kommissionen bekräftar bland annat planer på att införa åtgärder som ska förlänga livstiden för elektronik i allmänhet men pekar inte på specifika åtgärder när det gäller design av prylars batterier.

Med de breda formuleringarna är det svårt att veta vad kommissionens ambitioner kring right to repair verkligen betyder. Det är dessutom värt att notera att alla lagförslag måste godkännas av parlamentet. Under förra mandatperioden visade samtidigt EU-parlamentet att det finns ett brett stöd för lagstiftning som ämnar att lagstifta reparerbar elektronik.

Incitament för uthyrda produkter

Detaljerna kring Europeiska kommissionens plan är som nämnt få i dagsläget. Det gör det delvis svårt att tolka vissa av de uttalanden som görs i marknadsföringen av CEAP. I en broschyr nämns till exempel att Europeiska kommissionen har planer på att införa incitament för så kallad ”product-as-a-service”, som ska flytta ägandeskapet och ansvaret för produkter till företag. Det låter förvirrande nog som motsatsen till right to repair-rörelsens önskemål.

Den faktiska lagstiftning och de åtgärder som uttrycks av Europeiska kommissionen i dag ligger alltså fortfarande till stor del i dunkel. Även om budskapen delvis är tvetydiga så ser det ut åtminstone ut som att EU-kommissionen har ordentliga planer på att föreslå ny lagstiftning för right to repair, redan nästa år.

Källa: Europeiska kommissionen 

På Surfa.se jobbar vi utifrån konsumentjournalistiska principer för att ta reda på sanningen. Vi skriver utförliga artiklar och tester och tummar inte på kvalitet eller opartiskhet. Läs mer om hur vi jobbar för god journalistik här.
Joel är chefredaktör på Surfa och smartphoneexpert med många års erfarenhet av konsumentjournalistik. Epost: joel@surfa.se.

LÄMNA ETT SVAR

Please enter your comment!
Please enter your name here