Trenden är tydlig. Under de senaste åren har vi hållit koll på svenska smartphonepriser och det är uppenbart att flaggskeppstelefoner stiger kraftigt i pris i Sverige. Om utvecklingen fortsätter kan det genomsnittliga priset för marknadens billigaste flaggskepp närma sig 8 000 kronor redan i år.

Priserna stiger snabbt

Diagrammet nedan visar prisutvecklingen för flaggskeppstelefoner i Sverige de senaste åren. För varje år som passerar har vi noterat de stora tillverkarnas prissättning för deras respektive flaggskeppstelefoner vid lansering. Under åren som gått har flera tillverkare lanserat modeller som kan beskrivas som dyrare typer av flaggskepp. Samsung har till exempel sålt ”Edge”-varianter i sin S-serie som varit betydligt dyrare än de traditionella flaggskeppen och Apple har sålt större och dyrare Plus-modeller. Vi har exkluderat dessa dyrare varianter i diagrammet nedan. Trots det ser vi en tydlig förändring i prissättningen. Alla tillverkare höjer sina priser i en rasande takt.

Notera att vi har ökat lägstavärdet på y-axeln från 0 till 2000 för att göra diagrammet lättare att läsa.

De senaste åren har den genomsnittliga prisförändringen legat kring 500 kronor per år, i vissa fall ännu mer. Alla tillverkare höjer inte sina priser varje år men trenden är tydlig: alla tillverkare vill höja priserna för sina flaggskepp.

Mer extravagans är svaret

Prisökningarna är inte nödvändigtvis svåra att försvara. Flaggskeppstelefoner har till allt högre grad förvandlats från att vara det enda bra alternativet på marknaden till att vara det lyxiga alternativet. Flera billiga segment av smartphones har vuxit sig starka både globalt och i Sverige. Nu finns det gott om bra telefoner som kostar hälften, en tredjedel eller en fjärdedel så mycket som många flaggskepp. När skillnaderna mellan flaggskeppen och de billigare mobilerna blir mindre, har flera tillverkare svarat med att göra sina flaggskepp dyrare och mer extravaganta.

Inget talar för att utvecklingen håller på att stanna av. Snarare tvärt om. Rykten pekar på att stora tillverkare så som Samsung och Apple har planer på att höja sina priser markant under det kommande året på grund av satsningar på ny och dyrare teknik. Medan flaggskeppstelefoner fanns att köpa för under 6 000 kronor för bara fem år sen är det sannolikt att 2017 års billigaste flaggskepp kommer att närma sig i snitt 8 000 kronor. Inget verkar heller stoppa de mer extrema flaggskeppen, så som iPhone 7 Plus 256 GB som kostar 11 000 kronor.

På Surfa.se jobbar vi utifrån konsumentjournalistiska principer för att ta reda på sanningen. Vi skriver utförliga artiklar och tester och tummar inte på kvalitet eller opartiskhet. Läs mer om hur vi jobbar för god journalistik här.

LÄMNA ETT SVAR

Please enter your comment!
Please enter your name here

tre × två =