På Surfa försöker vi hjälpa konsumenter att hitta den bästa mobilen för dem. Vi skriver också ofta om hur du kan använda din telefon och se till att den fungerar länge och väl. För privatekonomin och miljöns skull är det alltid bäst att undvika att skaffa ny mobil. Smartphones skadar miljön men hur mycket?

De höga energikraven för att producera en smartphone skapar stora koldioxidutsläpp. Produktionen av ovanliga metaller skapar dessutom andra typer av skador på miljön på grund av bland annat miljögifter som används vid utvinning av material. Elektronikbranschen har dessutom omfattande problem med dåliga arbetsvillkor för människor som arbetar med att montera elektronik och utvinna material. Koldioxid är alltså bara ett av många stora miljöproblem som orsakas av nyproducerad elektronik. Koldioxid är dock den miljöpåverkan som vi har mest information om.

Utsläppen ökar

Det företag som erbjuder absolut mest information om koldioxoidutsläpp för nyproduktion är Apple. Företaget har publicerat miljörapporter för sina smartphones i tio år. I rapporterna kan vi bland annat se hur större smartphones, mer avancerad teknik och krävande materialval har fått koldioxidutsläppen att öka markant.

iPhone-modellers koldioxidutsläpp, beräknat baserat på produkternas hela livslängd. Mätt i kilogram. Klicka på bilden för att förstora.

I diagrammet kan vi se hur koldioxidutsläpp har ökat från runt 55 kg till över 80 kg de senaste tio åren. Det är värt att notera att siffrorna som visas i diagrammen är ungefärliga beräkningar för koldioxidutsläpp under produktens hela livstid. 15–20 procent av utsläppen beräknas komma från användaren. Dessa utsläpp beror givetvis också på faktorer så som energikälla till telefonen när den laddas. 75–80 procent av utsläppen kommer dock från produktionen. Det är just i produktionen som användaren har störst potential att påverka koldioxidutsläppen.

Lagring har stor betydelse

En faktor som skapar ännu större utsläpp, och som inte representeras i diagrammet ovan, är utökade lagringsutrymmen. Apple säljer modeller med mellan 64 och 512 GB lagringsutrymme och publicerar utsläppsdata för alla. Här visas en skrämmande skillnad mellan produktionskraven på olika lagringskapaciteter. Om vi bara räknar på produktionsutsläppen så släpper en iPhone 11 Pro med 512 GB lagring ut 65 procent mer koldioxid än en version med 64 GB. Trots att de två modellerna har exakt samma bildskärm, kamera och material, står alltså en 512 GB-modell för mycket mer utsläpp än en 64 GB-modell.

Koldioxidutsläpp för tre versioner av iPhone 11 Pro där endast lagringsutrymme skiljer modellerna åt. Mätt i kilogram.

Hur mycket är då till exempel 80 kg koldioxid, som produktionen av en iPhone 11 Pro kräver? Det motsvarar till exempel utsläppen från en bensindriven bil som kör över 600 kilometer.

80 kg koldioxid motsvarar ungefär en resa med en bensinbil från Malmö till Stockholm.

Utsläpp av koldioxid är som sagt bara ett av flera stora miljöproblem som orsakas av produktionen av ny elektronik. Det enklaste sättet att undvika dessa utsläpp och skador på miljön är att köpa ny mobil så sällan som möjligt. Som vi nu har lärt oss kan det dessutom hjälpa att vara mer konservativ med sparad data och köpa en mobil med mindre lagringsutrymme.

Källa: Apple

På Surfa.se jobbar vi utifrån konsumentjournalistiska principer för att ta reda på sanningen. Vi skriver utförliga artiklar och tester och tummar inte på kvalitet eller opartiskhet. Läs mer om hur vi jobbar för god journalistik här.
Joel är chefredaktör på Surfa och smartphoneexpert med många års erfarenhet av konsumentjournalistik. Epost: joel@surfa.se.

1 KOMMENTAR

  1. Tack för viktig och nyamserad information. Kommer att använda det vid en lektion i samhällskunskap med mina elever i klass 7.

LÄMNA ETT SVAR

Please enter your comment!
Please enter your name here