Under de senaste veckorna har vi hört mycket om en tvist mellan Apple och den federala polismyndigheten FBI. Tvisten handlar om en låst och krypterad iPhone och om hur Apple har möjlighet att hjälpa myndigheten att låsa upp den. I denna artikel försöker vi sammanfatta vad som har hänt och vilka argument som de olika sidorna lyfter fram.

Den 16 februari beslutade en federal domare i en domstol i USA att Apple var tvungna att hjälpa FBI att ta sig in i en iPhone som tidigare använts av en brottsling. I ett dokument beskrev FBI hur Apple har möjlighet att hjälpa myndigheten att ta sig in i telefonen. En dag senare svarade Apples vd Tim Cook att företaget inte har några planer på att hjälpa till i ärendet.

Vad var det FBI ville att Apple skulle göra?

I FBI:s ansökan beskrivs mjukvara som Apple skulle kunna utveckla för att stänga av vissa säkerhetsfunktioner som sägs ha potential att göra det omöjligt för FBI att få tillgång till information som kan vara viktig för en pågående undersökning. FBI:s syfte sägs vara att komma åt information som finns lagrad på en telefon som tidigare använts av Syed Farook som dödade 14 personer vid en terroristattack i San Bernadino, USA, förra året. Informationen på telefonen sägs vara krypterad och skyddad med en kod. Utan koden kan ingen komma in i telefonen eller komma åt informationen som finns lagrad på den. FBI vill därför att Apple gör det möjligt för FBI att gissa sig fram till rätt kod.

I nuläget är det möjligt att FBI bara har 10 chanser på sig att gissa rätt kod för att komma in i telefonen. Apples operativsystem har en säkerhetsfunktion som, om aktiverad, gör att telefonens krypteringsnyckel raderas efter 10 misslyckade försök. Eftersom Apple har haft ett krav på att koder för iOS måste vara minst fyra siffror långa betyder det att FBI kan behöva gissa upp till 10 000 gånger innan de hittar rätt kod för telefonen. För att undvika risken att telefonen raderas efter 10 misslyckade försök vill FBI att Apple stänger av säkerhetsfunktionen på den telefon som de vill granska. I teorin har Apple möjlighet att skapa och installera en ny version av sitt operativsystem som tar bort den specifika säkerhetsfunktionen och som gör det möjligt för FBI att gissa sig fram till brottslingens kod, utan att stöta på operativsystemets säkerhetsfunktioner.

iphoneaktiveradVarför vägrar Apple hjälpa till?

För det första bör det nämnas att Apple har hjälpt amerikanska polismyndigheter vid ett flertal tidigare tillfällen när beslut kommit från någon av landets domstolar. Vid tidigare tillfällen har FBI:s krav mot Apple handlat om att företaget har varit tvunget att lämna över okrypterad information som kunnat kopplas till brottslig aktivitet. Apple anser att det nya fallet ställer för höga krav på företaget och att det är orimligt att de kan tvingas genomföra de förändringar som de nu blivit ombedda att göra. Apple argumenterar att FBI inte kräver att de lämnar ut information utan att de skapar ett verktyg som ger FBI möjlighet att hämta in informationen. Apple påstår att detta skulle innebära att företaget blir tvunget att lägga mer resurser på att hjälpa myndigheterna än vad som kan anses vara rimligt.

iphone_5C_iOS_7Personer som står på Apples sida av diskussionen påpekar också att fallet kan få stor betydelse för liknande fall i framtiden. Vissa argumenterar exempelvis för att det finns en risk för att fler länder följer USA:s exempel när Apple har visat att de har möjlighet att hjälpa myndigheter. Även om amerikanska myndigheter inte nödvändigtvis kommer att utnyttja situationen på ett negativt sätt finns det en oro för att andra länder, där exempelvis synen på mänskliga rättigheter ser annorlunda ut, också har möjlighet att kräva Apples långtgående samarbete.

Vilka är motargumenten?

De som argumenterar för FBI:s sida av tvisten har ett flertal tekniska detaljer att utgå ifrån. För det första skapar Apple alla uppdateringar för sitt operativsystem unikt för varje enhet. Det betyder att Apple skulle kunna skapa ett operativsystem som bara kan installeras på den specifika enhet som FBI vill försöka låsa upp. För det andra kommer beslutet inte som en förfrågan från FBI utan som ett beslut från en amerikansk domstol som Apple måste följa och för det tredje står det i domen att Apple har rätt till rimlig finansiell kompensation för sitt arbete.

Vissa debattörer som står på FBI:s sida av tvisten påpekar också att detta unika fall inte nödvändigtvis riskerar att spridas eller tolkas som prejudicerande i praktiken. För det första sägs det inte vara möjligt för Apple eller för myndigheter att ta sig förbi säkerhetsåtgärderna i Apples senaste iPhones. Den iPhone som FBI vill låsa upp är nämligen en iPhone 5C som saknar fingeravtrycksläsare. Alla iPhones som lanserades efter, och inklusive, iPhone 5S har en fingeravtrycksläsare som har en ny säkerhetskomponent som kan göra dem immuna mot liknande försök att stänga av säkerhetsfunktioner. Utöver det har Apples nya enheter även krav på att koder måste vara minst sex tecken långa, vilket skulle göra det svårt för FBI att gissa sig fram till rätt kod inom en rimlig tid.

iphone-5cVad händer nu?

Apple kommer att överklaga domen, vilket betyder att den kommer att tas till en högre instans i det amerikanska rättsväsendet. I slutändan är det möjligt att fallet tas hela vägen till den amerikanska motsvarigheten till Högsta domstolen. När detta kommer att ske eller exakt hur framtiden ser ut för fallet kan vi bara spekulera i men som det ser ut just nu så vägrar Apple att hjälpa FBI och det kan ta lång tid innan vi får se ett slut på berättelsen.

Relevant för konsumenter och medborgare

Tvisten mellan FBI och Apple sker vid en tid då diskussionen kring kryptering i mobiltelefoner är mer intensiv än någonsin. Ämnet är särskilt aktuellt inom amerikansk säkerhetspolitik. Även om fallet i sig inte nödvändigtvis innebär att alla iPhones plötsligt kan låsas upp av myndigheter finns det en rädsla hos vissa att fallet kan öppna upp för mer inskränkande lagar och domslut som i slutändan kan riskera användares möjlighet att säkert kommunicera digitalt. Fallet kan därför komma att ha stor betydelse för dig som konsument och medborgare, även om du inte bor i USA.

Om vi ska lära oss något praktiskt från fallet så är det att du som vill att din telefon ska vara helt säker från tjuvar, brottslingar och myndigheter kan använda dig av en lång kod eller ett lösenord för att vara så gott som helt säker på att ingen kan ta sig in i din telefon. Alla moderna iPhones har kryptering aktiverad från dag 1 och i många Android-telefoner är det en funktion som du kan aktivera manuellt.

Källa: Apple, The Verge, Beslut (PDF), Macworld, Security Now, TWIT

På Surfa.se jobbar vi utifrån konsumentjournalistiska principer för att ta reda på sanningen. Vi skriver utförliga artiklar och tester och tummar inte på kvalitet eller opartiskhet. Läs mer om hur vi jobbar för god journalistik här.
Joel är chefredaktör på Surfa och smartphoneexpert med många års erfarenhet av konsumentjournalistik. Epost: joel@surfa.se.

LÄMNA ETT SVAR

Please enter your comment!
Please enter your name here

nitton − sex =