Inför lanseringen av Huawei P40-serien senare i vår satsar Huawei stort på sin egen appbutik AppGallery. Eftersom företagets kommande smartphones inte kan använda Google Play, pågår nu försök att fylla AppGallery med de mest populära apparna. När Surfa ställde frågor om appbutikens explicita restriktioner mot regeringskritiskt och anarkistiskt innehåll togs formuleringarna bort.

Regeringskritiskt och anarkistiskt innehåll

Alla populära appbutiker för smartphones har riktlinjer för apputvecklare. Riktlinjerna styr hur appar får utformas och vad de får innehålla. Dessa restriktioner går ofta bortom lagstiftade restriktioner. Både Google Play och App Store har till exempel restriktioner mot pornografiskt innehåll. När Surfa granskade Huawei AppGallerys riktlinjer identifierade vi en ovanlig formulering.

”4.9 Your app must not contain illegal transactions, gambling, anti-government, anarchist, and other content which is forbidden by the countries or regions where the apps are to be released.” (AppGallery Review Guidelines, 25 februari 2020)

Paragrafen fanns att hitta under rubriken ”App Content”. Den sätter alltså bland annat restriktioner för appars innehåll och förbjuder innehåll som är regeringskritiskt eller anarkistiskt. Paragrafen avslutas med en bred formulering om ”innehåll som är förbjudet i landet eller regionen där appen lanseras”. Det kan möjligen tolkas som att restriktionen mot regeringskritiskt innehåll endast gäller regioner där sådan lagstiftning finns.

AppGallery på en Huawei-smartphone.

Formuleringen upptäcks i en tid då Huawei har omfattande problem med regeringar runt om i världen, till viss del på grund av faktiska och uppfattade kopplingar mellan Huawei och den kinesiska staten. Kinas hårda restriktioner mot regeringskritiskt innehåll som publiceras och görs tillgängligt i landet, väcker frågor om Kinas inflytande över innehåll i AppGallery.

Inför en presskonferens i Barcelona med Huawei Consumers globala VD, Richard Yu, förbjöds frågor om ämnet. Huawei beskriver nu formuleringen i riktlinjerna som ett troligt översättningsfel och gör det klart att appar som distribueras i Sverige inte påverkas.

”Vi följer alla lagar och regler i alla länder där vi har verksamhet så nej, appar som distribueras i Sverige påverkas inte av lagar i andra regioner”, skriver Sofia Björnerfors, PR Manager för Huawei Sverige i ett mail till Surfa.

Den ursprungliga formuleringen har nu tagits bort och ersatts av en formulering som exkluderar ”anti-government, anarchist”.

Källa: Huawei

På Surfa.se jobbar vi utifrån konsumentjournalistiska principer för att ta reda på sanningen. Vi skriver utförliga artiklar och tester och tummar inte på kvalitet eller opartiskhet. Läs mer om hur vi jobbar för god journalistik här.

LÄMNA ETT SVAR

Please enter your comment!
Please enter your name here

3 × fem =