I ett beslutsförslag från Post- och telestyrelsen skriver myndigheten att teleoperatören Tre bryter mot EU-förordningen för fri roaming. Operatören får inte begränsa sina tjänster till Sverige. Tjänsterna 3Dela Data och 3Musiksurf får inte vara begränsad till Sverige och måste öppnas upp för roaming inom EU.

Fri musiksurf får inte begränsas

Tvisterna mellan Post- och telestyrelsen och Tre har pågått länge när det gäller musiktjänsten 3Musiksurf. Till en början handlade de främst om att Tre lät kunder fortsätta strömma musik även efter att surfpotten tagit slut. Efter beslut från PTS ändrade Tre sina regler. Även efter det har tvisterna fortsatt. Nu kommer ett beslutsförslag från PTS i frågan om det är tillåtet att blockera tjänster så som 3Musiksurf i andra länder än i Sverige. PTS anser att Tre bryter mot roamingförordningen med tjänsten.

Roamingförordningen trädde i kraft för snart ett år sen och reglerar alla teleoperatörer inom EU. Förordningen säger att teleoperatörer inte får ta ut extra avgifter för konsumenter som vill ringa, SMSa eller surfa utanför Sverige men inom EU. Det ska alltså kosta lika mycket att ringa inom Sverige som det gör att ringa inom Frankrike.

3Musiksurf
Tre är tydliga med tjänstens begränsningar i sin marknadsföring.

3Musiksurf är en tjänst som Tre erbjuder och som låter abonnenter strömma musik från tjänster så som Spotify, Deezer och Apple Music utan att användningen räknas mot konsumentens surfpott. Tre skriver i sina villkor att tjänsten är begränsad till Sverige och inte går att utnyttja inom EU. PTS menar i sitt nya beslutsförslag att det inte är bra nog.

PTS bedömning är att den strömning av musik genom vissa utvalda musikströmningstjänster som ingår i 3Musiksurf är en del av den reglerade dataroamingtjänsten som ingår i abonnemanget […]. Denna möjlighet till användning av paketförmedlande datakommunikation omfattas således av den EU-rättsliga regleringen för roaming […] Hi3G ska därför föreläggas att upphöra med begränsningen av 3Musiksurf till nationellt bruk, skriver Post- och Telestyrelsen i sitt beslutsförslag.

Flaggar för omöjliga priser

Post- och telestyrelsen är tydliga med att 3Musiksurf inte får begränsas utanför Sverige. I beslutsförslaget möter myndigheten upp flera argument som Tre tidigare har presenterat. Tre menar bland annat att syftet med förordningen inte kan vara att specifika tjänster alltid måste expanderas till EU. De menar vidare att en sådan tolkning av förordningen kan gör att ”de allra mest förmånliga priserna i många fall omöjliggörs”. PTS menar å andra sidan att Tres tolkning av förordningens syfte skulle göra det möjligt för operatörer att kringgå regleringen, vars syfte är att avskaffa tilläggsavgifter för roaming.

I beslutsförslaget slår PTS dessutom fast att operatörens andra tjänst, 3Dela Data, som låter konsumenter dela surfpotter mellan abonnemang, också bryter mot förordningen. Även i detta fallet har Tre begränsat tjänsten till Sverige. I likhet med 3Musiksurf kräver PTS att Tre slutar begränsa 3Dela Data. Myndigheten öppnar däremot också upp för att Tre ska kunna skriva speciella villkor för så kallad ”normal användning”. Det betyder att Tre skulle kunna sätta begränsningar i tjänsten för att undvika orimligt höga kostnader på grund av roaming. En sådan policyförändring skulle Tre behöva anmäla till PTS.

Surfa har pratat med Tre som har valt att inte kommentera det nya beslutsförslaget från PTS. Operatören har nu möjlighet att kommentera förslaget innan det läggs fram som ett slutligt beslut.

Uppdatering: Inlägget har uppdaterats för att förtydliga att detta är ett beslutsförslag och inte ett slutligt beslut. (13 juni 15:33)

Källa: PTS

På Surfa.se jobbar vi utifrån konsumentjournalistiska principer för att ta reda på sanningen. Vi skriver utförliga artiklar och tester och tummar inte på kvalitet eller opartiskhet. Läs mer om hur vi jobbar för god journalistik här.
Joel är chefredaktör på Surfa och smartphoneexpert med många års erfarenhet av konsumentjournalistik. Epost: joel@surfa.se.

LÄMNA ETT SVAR

Please enter your comment!
Please enter your name here

20 − ett =