Europeiska kommissionen har arbetat med att minska och till slut slopa roaming-avgifter för mobilanvändare inom EU i tio år. I sommar, den 15 juni, ändras reglerna och roamingavgifter tas bort helt. Det betyder att samtal, sms och data får samma pris som i Sverige i alla EU-länder. Det finns dock undantag och regler som kan vara bra att känna till.

Regler hindrar internationell konkurrens

I praktiken betyder de nya reglerna att alla mobilanvändare som har mobilabonnemang med en datapott, kan använda sig av samma datapott när de surfar i andra EU-länder. Om datapotten tar slut kan konsumenter köpa extra data till samma pris som gäller i Sverige. I reglerna som nu har spikats av EU skyddar sig dock teleoperatörer från onormal användning och från internationell konkurrens. Det skapar ett flertal undantag för konsumenter.

En regel säger att teleoperatörer har rätt att följa användares dataanvändning och skicka ett varningsbrev till användare som använder mer roamingdata utomlands, i mer än två månaders tid under en fyramånadersperiod, än de gör i sitt hemland. När brevet har skickats har användaren två veckor på sig att berätta varför. Om konsumenten inte ändrar sitt användarmönster eller har en bra förklaring kan teleoperatören ta ut avgifter för roamingdatan. Datakostnaden kan då motsvara teleoperatörens egen kostnad för datan – cirka 75 kronor per gigabyte under 2017.

Europeiska parlamentet. Foto: David Iliff. CC-BY-SA 3.0

Ännu en begränsning i reglerna gör att konsumenter inte är tillåtna att endast använda SIM-kort för roaming utomlands. Reglerna säger att SIM-kort som bara används under vissa perioder och som används till störst del utomlands, kan krävas på extrakostnader.

Extrareglerna i den nya förordningen från EU har ett uttalat syfte: att stoppa konsumenter från att utnyttja mobilerbjudanden i billiga länder för användning i dyrare länder. Det betyder att konsumenter som vill ha ett svenskt abonnemang för användning i Sverige, inte kan köpa ett abonnemang i ett annat EU-land för primär användning i Sverige. Reglerna ser till att svenska användare är begränsade till svenska teleoperatörer för användning i Sverige.

”Stabila kopplingar”

En intressant del av reglerna ser till att vissa konsumenter kan kringgå vissa begränsningar. Reglerna tillåter nämligen fri roaming i länder dit användare har ”stabila kopplingar”. Det betyder till exempel att en person som bor i Malmö men jobbar i Köpenhamn kan bryta mot vissa regler utan att betala extra. Detta eftersom personen har en ”stabil koppling” till Danmark. Det enda som är värt att notera är att teleoperatören kan kräva pappersbevis på att arbetspendlare har en ”stabil koppling” till ett land där de använder en stor mängd data.

Det finns kort sagt ett flertal undantag till fri roaming inom EU. För så gott som alla vanliga konsumenter är undantagen så extrema och ovanliga att de troligen inte kommer påverka dem. Det viktigaste att ta med sig från EU:s undantag är faktumet att reglerna ställer till det för konsumenter som hade tänkt leta efter billigare abonnemang utomlands för användning i Sverige.

Källor: Europeiska Kommissionen, (2)

Artikelfoto: Amio Cajander

På Surfa.se jobbar vi utifrån konsumentjournalistiska principer för att ta reda på sanningen. Vi skriver utförliga artiklar och tester och tummar inte på kvalitet eller opartiskhet. Läs mer om hur vi jobbar för god journalistik här.
Joel är chefredaktör på Surfa och smartphoneexpert med många års erfarenhet av konsumentjournalistik. Epost: joel@surfa.se.

LÄMNA ETT SVAR

Please enter your comment!
Please enter your name here

två + 2 =