Telia överklagar ett beslut från Post- och telestyrelsen som påstår att teleoperatörens erbjudanden med gratis surfdata för sociala medier och musiktjänster bryter mot en EU-förordning och därför inte är tillåtna. I ett dokument som skickats till Förvaltningsrätten i Stockholm och som Surfa tagit del av skriver Telia att ”det förekommit omfattande brister i PTS:s prövning”. Telia menar dessutom att PTS riskerar att försvåra utvecklingen av digitala tjänster i Sverige.

Det var i slutet av förra månaden som PTS beslutade att två erbjudanden som Telia erbjöd sina kunder bröt mot en EU-förordning som reglerar så kallad trafikstyrning, relaterad till nätneutralitet. Enligt PTS bryter Telia mot förordningen när de låter vissa tjänster fungera även efter att kunder gjort slut på sin månatliga datamängd. Detta gällde både för gratistjänsten Sociala, som ger tillgång till utvalda sociala nätverk utan att de räknas mot användarens datamängd, och för Lyssna, som kostar 59 kronor per månad och ger tillgång till utvalda musiktjänster utan att de räknas mot datamängden.

”Omfattande brister”

I det överklagande som Telia nu skickat till Förvaltningsrätten i Stockholm menar teleoperatören att ”det förekommit omfattande brister i PTS:s prövning och att det överklagade beslutet saknar grund”. Telia menar också att PTS har feltolkat EU-förordningen. Teleoperatören menar att PTS inte utrett frågan ordentligt och att inga av Telias erbjudanden bryter mot förordningen.

PTS håller inte med om Telias påståenden. Peter Ekstedt, presschef för Post- och Telestyrelsen säger i en intervju med Surfa att PTS inte anser att de har några brister i sin utredning. Ekstedt påpekar dessutom att PTS skickade ett utkast av beslutet till Telia redan i december. Telia kom då med liknande kritik och myndigheten säger därför att den redan bemött delar av teleoperatörens kritik i det beslut som gjordes i slutet av januari.

Telia har 30 dagar på sig att följa det beslut som PTS kom med den 24 januari. Teleoperatören har dock begärt inhibition från rätten. Om rätten går med på det innebär det att beslutet inte gäller under tiden som förvaltningsrätten tar upp målet.

Sägs ha långtgående konsekvenser

I sitt överklagande menar Telia att beslutet från PTS kan få långtgående konsekvenser för telemarknaden.

Den kunddrivna marknadsutvecklingen skulle i aktuellt avseende överges till förmån för en ordning där detaljerade regelverk och myndigheter bestämmer vilka kunderbjudanden som får finnas på marknadenEn sådan utveckling riskerar att försena och försvåra digitaliseringen och skulle leda till att tjänster som underlättar människors digitala liv inte utvecklas.”, skriver Telia i sitt överklagande. PTS säger att de planerar att bemöta kritiken och Telias argument i en eventuell rättegång.

Telia är inte ensamma

Telia är inte den enda svenska teleoperatören som utretts av PTS. Även Tre har blivit granskad av PTS på grund av liknande erbjudanden. Tre har sagt att de ska ändra sina erbjudanden för att nå upp till de krav som PTS anser att EU-förordningen ställer. PTS säger att det finns en dialog mellan PTS och Tre om hur dessa förändringar ska genomföras.

Om eller när Förvaltningsrätten i Stockholm kan tänkas ta upp målet är ännu oklart. Telia har dock begärt skyndsam hantering och tidsfristen för beslutet från PTS går ut under slutet av nästa vecka. Fler detaljer kring målet väntas därför inom kort.

På Surfa.se jobbar vi utifrån konsumentjournalistiska principer för att ta reda på sanningen. Vi skriver utförliga artiklar och tester och tummar inte på kvalitet eller opartiskhet. Läs mer om hur vi jobbar för god journalistik här.
Joel är chefredaktör på Surfa och smartphoneexpert med många års erfarenhet av konsumentjournalistik. Epost: joel@surfa.se.

5 KOMMENTARER

 1. Eftersom beslutet är överklagat kommer förvaltningsrätten att pröva det. Det är inte någon fråga OM utan prövning kommer att ske.

  • Vad vi har förstått finns det en teoretisk möjlighet att målet kan avvisas på grund av brister i överklagan. Vi har ingen möjlighet att utvärdera det men vad vi förstår kan förvaltningsrätten teoretiskt sett avvisa en överklagan.

   • Du är inte jurist? Teoretiskt kan förvaltningsrätten avvisa en överklagan men i så fall på formella grunder. Jag skulle säga att det är extremt långsökt att Telias överklagan skulle falla på formella grunder och så fall kommer de att få komplettera eventuella brister.

    • Det stämmer. Jag är inte jurist. Jag är journalist. Mitt jobb är inte att utvärdera juridiska sannolikheter och utesluta juridiska möjligheter. Oberoende på om det är osannolikt eller inte såg jag en, om än liten, chans att det inte skulle bli någon prövning på grund av brister i överklagandet. Av den anledningen öppnade jag för möjligheten att det inte kan bli en rättslig prövning.

 2. Löjligt att det inte försvunnit ännu, kommer att ske. Gratis är gott.. ojoj ..klart kunderna tycker det.. men det är inte sunt och rättvist för 5 öre.

LÄMNA ETT SVAR

Please enter your comment!
Please enter your name here

15 + 18 =