Post- och telestyrelsen meddelar i dag att den planerade utdelning av frekvenser i två band som är tänkta att användas för 5G-nät kommer att försenas. Utdelningen var tänkt att ske genom en auktion i mars 2020 men efter frågetecken kring ändringar i lagen om elektronisk kommunikation, väntar nu PTS på att reda ut hur tilldelningen ska kunna genomföras.

Oklarheter kring nya säkerhetsvillkor

2,3 och 3,5 GHz-banden är nya band för telekommunikation i Sverige och väntas bli viktiga för framtidens 5G-utbyggnad. Syftet med frekvenserna är att ytterligare utöka kapaciteten i telenäten. De relativt höga frekvensbanden är främst riktade till befolkningstäta områden som har höga krav på kapacitet men låga krav på täckning. Planen har tidigare varit att ha auktion för både 2,3 och 3,5 GHz-banden i mars 2020. I dag meddelar PTS alltså att detta kommer att försenas. Förklaringen är att myndigheten inte har rätt ut viktiga säkerhetsaspekter och tidsfristen för att bjuda in marknadens aktörer, som vanligen är runt sex månader, har löpt ut.

Problemet som orsakar förseningen grundar sig i oklarheter kring hur PTS ska tolka förändringar i lagen om elektronisk kommunikation, LEK, som införs 1 januari 2020. Förändringarna innebär bland annat att radiotillståndsvillkor kan användas för att sätta krav på säkerhet i svenska telenät. PTS pratar nu med både Säkerhetspolisen och Försvarsmakten för att reda ut frågan, i hopp om att återuppta förberedelserna inför en auktion.

– När man är med i en auktion ska man veta vad man betalar för. Som det är nu kan inte vi beskriva vilka effekter den nya lagen kan få på radiotillståndsvillkoren. I väntan på det avvaktar vi med att bjuda in till auktion, säger Anna Beckius, chef för enheten för spektrumanalys på Post- och telestyrelsen till Surfa.se.

PTS vill komma igång med tilldelningen så fort som möjligt men kan inte säga när det kan ske. Den framskjutna auktionen kommer att skapa förseningar för delar av utrullningen av 5G-näten i Sverige. Det ser PTS som ett problem men hoppas på en snabb lösning.

– Det är alltid bra att tilldela frekvenser när man behöver dem. Nu blir det lite senare än vi hade planerat. Förhoppningsvis blir det inga stora förseningar men drar det ut långt på tiden är det inte alls positivt, så det är en förhoppning från alla att det här ska lösa sig så snart som möjligt, säger Anna Beckius.

Källa: PTS

På Surfa.se jobbar vi utifrån konsumentjournalistiska principer för att ta reda på sanningen. Vi skriver utförliga artiklar och tester och tummar inte på kvalitet eller opartiskhet. Läs mer om hur vi jobbar för god journalistik här.

LÄMNA ETT SVAR

Please enter your comment!
Please enter your name here