Det är snart åtta år sen det första 4G-nätet lanserades i Sverige. Sedan dess har alla stora teleoperatörer börjat använda tekniken och byggt ut relativt stora nätverk i Sverige. Sedan ett par år tillbaka har även nya generationer av 4G-teknik börjat byggas ut. De ger användare betydligt högre hastigheter. Under 2016 dubblerades Sveriges totala 4G-täckning som levererar minst 30 Mb/s. Den totala täckningen ligger dock fortfarande bara på 5,2 procent.

Pekar uppåt

I Post- och telestyrelsens årlig rapport om mobiltäckning i Sverige rapporterar myndigheten om de svenska teleoperatörernas totala täckning i landet. Rapporten gör det klart att mobiltäckning blir bättre i stora delar av Sverige. 79,1 procent av Sveriges yta har nu 4G-täckning som ger 10 Mb/s som faktisk nedladdningshastighet, enligt rapporten. 10 Mb/s är tillräckligt för att strömma videos men dagens smartphones klarar av betydligt högre hastigheter och kraven på snabb uppkoppling till Internet minskar knappast. Under förra året påbörjades utbyggnaden av snabbare 4G-nät på riktigt. Det bekräftas av statistiken.

Det är den relativt lilla teleoperatören Net1 som står för 450 MHz-täckning i Sverige. Det är anledningen till att det har brutits ut ur diagrammet.

Under 2016 dubblerades täckningen av 4G-nät som kan leverera 30 Mb/s från 2,6 procent av Sveriges yta till 5,2 procent. Det är en markant förbättring men givetvis fortfarande bara en bråkdel av Sveriges yta.

99,76 procent hushållstäckning

För användare som inte har höga krav på höga hastigheter i mobilen är 4G-täckningen i bebyggda områden nu större än någonsin. Enligt PTS ligger nu 4G-täckningen för svenska hushåll på minst 99,76 procent.

4G-täckning skiljer sig mycket beroende på vilken del av landet som studeras. Medan 35,7 procent av Stockholms län och 24,3 procent av Skåne län har tillgång till 4G-nät som levererar minst 30 Mb/s, ligger Norbottens län på 0,6 procent och Västerbottens län på 1 procent.

Δ-symbolen visar skillnaden i täckning räknat i procentenheter sedan 2015.

Rapporten från Post- och telestyrelsen är en bra indikation för hur mobiltäckningen förändras i Sverige och för hur snabba de svenska 4G-näten verkligen är. PTS inkluderar nämligen i sina beräkningar att täckningen försämras när en telefon hålls i användarens hand eller hålls mot huvudet. Det är dock värt att notera att PTS inkluderar alla svenska teleoperatörer i sin rapport. Det betyder att vissa delar av Sverige kanske bara har täckning från en eller ett fåtal teleoperatörer.

Källa: PTS (PDF)

På Surfa.se jobbar vi utifrån konsumentjournalistiska principer för att ta reda på sanningen. Vi skriver utförliga artiklar och tester och tummar inte på kvalitet eller opartiskhet. Läs mer om hur vi jobbar för god journalistik här.
Joel är chefredaktör på Surfa och smartphoneexpert med många års erfarenhet av konsumentjournalistik. Epost: joel@surfa.se.

LÄMNA ETT SVAR

Please enter your comment!
Please enter your name here

2 × tre =