Vi har fått nog. Vår bransch är så smutsig att vi blir mörkrädda och det är dags att säga ifrån. Denna helgen sätter vi strålkastarljus på smutsen med ett reportage i Medierna i P1. Joel Oscarsson, chefredaktör för Surfa.se och NordicHardware.se, diskuterar hur vissa svenska teknikjournalister förstör förtroendet för hela branschen.

På Surfa och NordicHardware jobbar vi från de principer om etik och moral som vi vet skapar god journalistik. Vi vill göra innehåll som är så opartiskt och värdefullt som möjligt för dig som läsare. Vi tror bara att det är möjligt när vi gör vårt jobb utifrån principer som värnar vår kritiska och opartiska roll. Det inkluderar vårt dagliga arbete men även den bild som du har av oss som journalister. Det har ingen betydelse hur bra och opartiskt jobb vi gör om du inte litar på oss.

Lyssna på Medierna i P1:s program om etik i teknikbranschen. Reportaget börjar vid 12:20.

Journalister gör reklam för tech-bolag

Förtroendet för vår journalistik urholkas av branschkollegor som åsidosätter sina roller som journalister för att sälja sig till företag de borde granska. Några av Sveriges mest inflytelserika teknikjournalister gör bokstavligt talat reklam för några av världens största teknikbolag. Detta är journalister som ena stunden ska göra kritiskt granskande artiklar och som andra stunden ska producera reklam åt samma bolag.

Problemen i vår bransch är i slutänden journalisters fel. Vårt fel. Vi har varit för dåliga på att berätta för läsare varför god journalistik är värdefull och varför du borde bry dig om journalisters opartiska roll. Läsares acceptans av journalisters smutsiga beteende har tillåtit problemen att frodas och vi ser det som resultatet av brister i den goda journalistiken. Vi vill därför belysa de problem och den smuts som finns, berätta om vinsten med opartisk och etisk journalistik och jobba hårdare med att bättra oss själva.

Problemen kommer givetvis inte bara från journalister. De skapas också av tillverkare som tar till orimliga strategier för att marknadsföra sina produkter. Vi förstår att det ligger i tillverkares intresse att utnyttja journalistikens status för egna syften. Vi vet samtidigt att det urholkar den resurs som utnyttjas och vi tycker att teknikbolag som smutsar ner journalisters opartiska förhållningssätt borde fördömas.

Vägen framåt

Alla har något att förbättra. Det inkluderar oss, som har relationer med företag vi granskar. Vi lånar till exempel testexemplar från tillverkare för de produkter vi utvärderar. Vi vill fortsätta att utveckla oss själva, bli mer opartiska och berätta för dig som läsare varför vi tycker att det är viktigt och värdefullt. På redaktionen vill vi göra det med insikt i vilka brister vi har. Vi hoppas att vi kan bättra oss själva, att du kan hitta motivationen att ställa högre krav på journalister och att våra branschkollegor kan sluta smutsa ner sina egna och andra journalisters rykte.

Med god journalistik och informerade konsumenter kan vi göra skillnad. När journalister går hand i hand med företag de borde granska, försvinner det opartiska perspektiv som konsumenter behöver för att nyttja sin köpkraft. Det är dags att återställa den makt som god journalistik ger till konsumenter. Det är bara möjligt om vi sätter krav på opartisk journalistik i en bransch full av motsatsen.

På Surfa.se jobbar vi utifrån konsumentjournalistiska principer för att ta reda på sanningen. Vi skriver utförliga artiklar och tester och tummar inte på kvalitet eller opartiskhet. Läs mer om hur vi jobbar för god journalistik här.
Joel är chefredaktör på Surfa och smartphoneexpert med många års erfarenhet av konsumentjournalistik. Epost: joel@surfa.se.

1 KOMMENTAR

  1. Bra initiativ, tyvärr gäller detta problem ej enbart journalistik inom fältet teknik, utan även andra områden, bl a medicin/forskning där skribenters anknytning till vinstdrivande storbolag tydligen inte ses som jävigt längre, men även utrikespolitik/geopolitik där svensk, suverän neutralitetsstatus verkar vara fullständigt bortblåst från kartan.
    Journalistkårens dekadens är tyvärr ett faktum, hoppas dock att ni inom teknikfältet kan statuera ett bra exempel för hela branschen eftersom självcensur pg a rädsla för repressalier är idag en skrämmande realitet.

    /Hej svejs!

LÄMNA ETT SVAR

Please enter your comment!
Please enter your name here

1 × 2 =