Under de senaste åren har konsumenter sett flera svenska teleoperatörer ge sina konsumenter bättre erbjudanden och villkor. Uppsägningstider har sjunkit från tre till en månad, priser har sjunkit drastiskt och vissa teleoperatörer har nyligen börjat flyttar över oanvänd data till nästa månad. Teleoperatören Tre har också nyligen introducerat ett erbjudande till sina kunder som kan ses som en positiv förändring för många konsumenter men som också har fått viss kritik. I dag utökas det erbjudandet.

Två nya musiktjänster

Under hösten lanserade teleoperatören Tre ett erbjudande som gav konsumenter så kallad ”fri surf på musikstreaming”. Erbjudandet gjorde att alla mobil- och bredbandskonsumenter som har Tre som teleoperatör fick möjlighet att streama musik från Spotify, Deezer och Tidal utan att den data som användes räknades mot de datamängdsbegränsningar som fanns i kundens abonnemang. Detta betydde att användare som strömmade mycket musik på sin smartphones inte behövde betala för extra data som kanske annars skulle behövas. I dag bekräftade teleoperatören att också Google Play Music och Soundcloud är inkluderade i erbjudandet.

Tre:s erbjudande inkluderar inte alla populära musiktjänster. Tjänster så som Groove Music och Apple Music saknas exempelvis från listan men Tre säger sig vara öppna för att lägga till alla musiktjänster som det finns en efterfrågan av och som är tekniskt möjliga att implementera.

tre fri musikZero-rating och nätneutralitet

Enligt kritiker till Tre:s erbjudande kan företagets strategi definieras som zero-rating, vilket innebär att vissa applikationer eller internettjänster inte räknas mot datamängdsbegränsningar. Begreppet zero-rating används oftast i samband med begreppet nätneutralitet som innebär att all data på Internet ska hanteras likvärdigt. Tanken med begreppet är att inga företag, medier eller distributörer ska gynnas eller behandlas annorlunda av en Internet-leverantör. Enligt vissa beskrivs Tre:s erbjudande som ett direkt brott mot denna princip. När Surfa pratar med Tre påpekar företaget att deras erbjudande inte bryter mot existerande lagar gällande nätneutralitet.

EU klubbade nyligen igenom nya regler kring internetneutralitet som har potential att påverka vissa Internetleverantörer. Reglerna kommer att tillämpas den 30 april 2016 och Förordningen (EU) 2015/2120, som den kallas, ”syftar till [att] säkerställa lika och icke-diskriminerande behandling av trafik vid tillhandahållandet av internetanslutningstjänster”, enligt Post- och telestyrelsen. Exakt hur denna nya förordning kommer att påverka Tre:s tjänster kan inte Post- och telestyrelsen svara på när Surfa frågar men det finns regler kring trafikhantering i förordningen som kan bli relevanta om myndigheten vid ett senare tillfälle skulle genomföra en bedömning av teleoperatörers erbjudanden.

På Surfa.se jobbar vi utifrån konsumentjournalistiska principer för att ta reda på sanningen. Vi skriver utförliga artiklar och tester och tummar inte på kvalitet eller opartiskhet. Läs mer om hur vi jobbar för god journalistik här.

LÄMNA ETT SVAR

Please enter your comment!
Please enter your name here

12 + fjorton =