I mitten av november meddelade PTS, Post- och telestyrelsen, att den planerade auktionen av frekvenser för 5G-nätet skulle försenas. Myndigheten hade inte haft tid att ta ställning till en ny lag som sätter krav på säkerhet i mobilnät. Nu är auktionen, som från början var tänkt att genomföras i mars, istället tänkt att ske i oktober 2020.

PTS får hjälp

PTS har fört samtal med bland andra Säkerhetspolisen och Försvarsmakten i sitt arbete att reda ut hur den kommande 5G-auktionen ska genomföras. I dag meddelar PTS sin första plan inför auktionen. Tanken är att operatörerna ska utvärderas inför auktionerna. Ett formulär med frågor ska besvaras av alla intresserade operatörer. Svaren ska sen analyseras för att en utvärdering ska kunna göras om huruvida operatörens verksamhet kan utgöra ett säkerhetshot för Sverige. Till skillnad från andra europeiska länder verkar alltså PTS inte ha ett uttalat förbud mot till exempel nätverksutrustning från Huawei.

”Samrådet med Säkerhetspolisen och Försvarsmakten samt bedömningen av om radioanvändningen kan komma att orsaka skada för Sveriges säkerhet kommer att ske i del 1 i prövningen av ansökningarna. Endast sökande som blir godkända i del 1 går vidare till del 2 av prövningen av ansökningarna, där PTS kommer att kräva att en bankgaranti lämnas in, och får delta i auktionsförfarandet (se kapitel 4.3).”

När PTS nu verkar ha en plan för att hantera säkerhetsfrågan, fortsätter alltså planeringen inför auktionen. Den 13 oktober är det tänkt att både 2,3 och 3,5 GHz-bandet ska auktioneras ut. Både datumen och de tänkta procedurerna kring auktionerna kan förändras innan dess. PTS tar nu emot synpunkter på upplägget för att möjligen revidera det innan det är dags.

Låga 5G-frekvenser

I det tänkta spektrumutrymmet finns plats för fyra operatörer att skaffa minst 80 MHz vardera, spritt över 2,3 och 3,5 GHz-banden. Detta är band som väntas vara primära 5G-band och som inkluderas i branschtermen sub-6. Sub-6 är en samling frekvenser som är låga i relation till de mmWave-frekvenser som också kan användas tillsammans med 5G-standarden. Sub-6-frekvenserna är också de frekvenser som kommer att vara tillgängliga i konsumenters smartphones tidigast. Enligt branschuppskattningar som Surfa tagit del av kommer mellan 10–20 procent av smartphones som säljs under 2020 att vara utrustade med stöd för 5G-teknik. Primärt med stöd för sub-6-frekvenser.

Källa: PTS

På Surfa.se jobbar vi utifrån konsumentjournalistiska principer för att ta reda på sanningen. Vi skriver utförliga artiklar och tester och tummar inte på kvalitet eller opartiskhet. Läs mer om hur vi jobbar för god journalistik här.
Joel är chefredaktör på Surfa och smartphoneexpert med många års erfarenhet av konsumentjournalistik. Epost: joel@surfa.se.

LÄMNA ETT SVAR

Please enter your comment!
Please enter your name here

19 − arton =