Kammarrätten meddelar i dag att Post- och telestyrelsen (PTS) har rätt i sitt krav att stoppa den inhibition som gjorde det omöjligt för myndigheten att hålla en 5G-auktion med krav på att utesluta Huawei ur svenska 5G-nät. Nu meddelar PTS att auktionen kommer ”i närhet”, vilket sannolikt betyder januari 2021.

Auktioner kan genomföras innan domslut

Turerna kring de svenska 5G-näten har varit många. Alla stora operatörer har visserligen redan aktiverat små 5G-nät men har väntat på tillstånd för att använda nya nationella frekvensutrymmen. Frekvenserna skulle auktioneras ut med start i mitten av november men stoppades efter att Huawei överklagade det PTS-beslut som uteslöt företagets utrustning från svenska operatörers 5G-nät. Huawei yrkade till Förvaltningsrätten i Stockholm på inhibition, som skulle upphäva beslutet tills domstolen konstaterat huruvida det var lagligt. Förvaltningsrätten höll med Huawei och konstaterade att PTS inte fick genomföra auktionen med myndighetens unika kravet. Kammarrätten meddelar alltså nu att denna inhibition hävs och att PTS därmed kan fortsätta med auktionen utifrån de villkor som har beslutats om. Frågan kommer nu att fortsätta i Förvaltningsrätten, som ska utreda om PTS hade rätt att ta beslutet som exkluderar Huawei. 5G-auktionerna kan nu alltså fortsätta med Huawei-kravet intakt.

Det är fortfarande oklart när de nya auktionerna kan sätta igång men PTS meddelar att det kan ske ”i närtid”. De förtydligar att de förberedelser som krävs gör det omöjligt att genomföra dem i december. Det är med andra ord rimligt att tro att de istället kan komma igång i januari.

Uppdatering: Kammarätten slår även fast att Huawei är en part i fallet och att företaget därmed har rätt att överklaga Post- och telestyrelsens beslut i Förvaltningsrätten. Huawei kommenterar beslutet:

”Det ligger inte i någons intresse att 5G-auktionen hålls medan det fortfarande pågår en rättslig prövning i domstolarna. Huawei uppmanar därför PTS att avvakta den slutliga rättsliga prövningen och inte inleda auktionen med de tydliga osäkerheter som råder.”, säger Kenneth Fredriksen, vice vd för Huawei CEE och Norden. (16 december 13:35)

PTS meddelar nu att auktionerna återupptas den 19 januari. (18 december 08:56)

Källa: PTS

På Surfa.se jobbar vi utifrån konsumentjournalistiska principer för att ta reda på sanningen. Vi skriver utförliga artiklar och tester och tummar inte på kvalitet eller opartiskhet. Läs mer om hur vi jobbar för god journalistik här.

LÄMNA ETT SVAR

Please enter your comment!
Please enter your name here

fem × 3 =