Vi har tidigare skrivit om vikten av att köpa bra USB-laddare som kommer från pålitliga tillverkare. Den svenska myndigheten Elsäkerhetsverket har nu släppt en rapport där 60 mobilladdare, som har sålts på den svenska marknaden, har granskats. 95 procent av laddarna fick någon sorts anmärkning och 35 procent av laddarna var så dåligt konstruerade att de var direkt livsfarliga och har därför återkallats.

”Bara en tidsfråga”

För att genomföra granskningen köpte Elsäkerhetsverket 60 USB-laddare från 35 olika butiker, både fysiska butiker och nätbutiker. Vissa laddare var varumärkta och vissa var helt omärkta. Laddarnas egenskaper och konstruktion testades och dokumenterades. Bland de granskade laddarna hade ett flertal laddare allvarliga fel som kan vara livsfarliga för användaren. Det mest allvarliga felet var bristande isolering mellan olika komponenter på insidan av flera laddare. Vissa laddare hade ingen isolering över huvud taget. ”Här är det bara en tidsfråga innan det blir överslag”, skriver Elsäkerhetsverket i sin rapport. Alla laddare som har så allvarliga fel måste återkallas och får inte säljas i Sverige.

Bild från Elsäkerhetsverket visar att avståndet mellan interna komponenter på en återkallad USB-laddare är en bråkdel av uppsatta krav.

230 volt rakt in i mobilen

Problemet med bristande isolering på insidan av USB-laddare är att kortslutning eller överslag kan göra att 230 volt som kommer från vägguttaget kan skickas rakt ut ur USB-porten. Smartphones är generellt gjorda för 5 volt eller maximalt 12 volt. 230 volt kan därför totalt förstöra en telefon som är inkopplad, utöver att det kan utsätta användaren för livsfara.

Vad kan vi lära oss av granskningen. Elsäkerhetsverket hittade ett flertal faktorer som avgjorde hur sannolikt det var att en laddare hade allvarliga fel. Utifrån dessa kommer myndigheten med ett flertal rekommendationer om hur konsumenter kan köpa säkra laddare:

  • Köp endast CE-märkta laddare.
  • Köp endast laddare med en tydligt angiven tillverkare.
  • Köp endast laddare som har en tillhörande och överensstämmande förpackning.

Högre pris ger högre pålitlighet

När det gäller priset på laddarna kunde Elsäkerhetsverket inte se att det finns en tydlig koppling mellan elsäkerhet och pris. De har dock sett att dyrare USB-laddare oftare levererar prestanda som stämmer överens med den angivna strömstyrkan på dem. De har också sett att laddare som är onormalt långsamma tenderar att ha allvarliga säkerhetsproblem. Alla laddare som kostade mer än 150 kronor nådde upp till den angivna strömstyrkan och laddade normalt, även om inte alla dyrare laddare nådde upp till alla säkerhetskrav.

Om du har en laddare som laddar onormalt långsamt, som inte har någon tydlig tillverkare, som saknar CE-märkning och/eller blir väldigt varm när den används är det bra att sluta använda den och lämna tillbaka den till butiken eller till en återvinningscentral.

Som vi skrev i vår förra artikel är alltså originalladdare ofta ett säkert kort. Dessa typer av laddare har alltid CE-märkning, ett tydligt och känt varumärke samt korrekt förpackning. Alla USB-laddare är kompatibla med alla moderna smartphones så det har ingen betydelse om din laddares tillverkare är samma som din smartphones tillverkare. Alla officiella USB-laddare från etablerade smartphonetillverkare är helt enkelt säkra kort.

USB-laddare

Ingen laddare som är med i genrebilderna i denna artikeln har något känt fel.

Källa: Elsäkerhetsverket

På Surfa.se jobbar vi utifrån konsumentjournalistiska principer för att ta reda på sanningen. Vi skriver utförliga artiklar och tester och tummar inte på kvalitet eller opartiskhet. Läs mer om hur vi jobbar för god journalistik här.

LÄMNA ETT SVAR

Please enter your comment!
Please enter your name here

10 + fjorton =